Użytkownik zadrelix

Pomoc prawnika

Prawo rodzinne – pełen zakres ochrony, a w tym sprawy ubezwłasnowolnienia, sporządzanie projektów umów dotyczących małżeńskiej wspólnoty majątkowej, sprawy rozwodowe, ustalanie sposobu opieki nad dziećmi, władza rodzicielska, sprawy alimentacyjne i inne oferuje kancelaria prawna kancelariecustos.pl.