Użytkownik werthans

Notariusz w Warszawie

Przy dokonywaniu czynności notarialnych, notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Kancelaria notarialna kancelaria-bemowo.pl oferuje pełny zakres czynności notarialnych.