Użytkownik avestano

Rozwód w kościele

W przypadku unieważniania małżeństwa strony przedkładają wszelkie dowody i dokumenty, przesłuchiwani są świadkowie, powoływani są biegli sądowi do oceny i ekspertyz przedstawionych dokumentów i wyrażenia opinii o stronach postępowania uniewaznieniemalzenstwa.pl. Robi to zazwyczaj psycholog, psychiatra, ginekolog lub seksuolog, w zależności od potrzeby danej sprawy.